Säkerhet

Det är Svanqvist Byggs övertygelse att alla arbetsrelaterade skador kan undvikas. Med detta i minnet är målet för vår organisation den kontinuerliga förbättringen av dessa processer för att garantera vår personals hälsa och säkerhet.

 

Vi har utbildning i ställningsbyggnad, truck, lift, fallskydd, heta arbeten,Bas-U/P mm.