Går det att bygga pool under vinterhalvåret?

09.11.2020 13:52

Ja. Som våra vintrar ser ut nu förtiden så kan man göra mycket på hösten/vintern inför att få en färdig pool till våren. Beställer du dessutom med pooltak så kan du börja bada tidigt. Kontakta oss för mer information